Xiaomi ra mắt bộ sạc không dây đứng với giá 370 ngàn đồng

Xiaomi ra mắt bộ sạc không dây đứng với giá 370 ngàn đồng

Thiết bị số 17-07-2020, 08:30

Trong khi gây quỹ cộng đồng (bắt đầu từ 15/7), nó có giá là 16 USD (khoảng 370 ngàn đồng), nhưng khi kết thúc gây quỹ, giá bán sẽ tăng lên 18 USD (khoảng 415 ngàn đồng). Có vẻ như Xiaomi Vertical Wireless Charging Socket chỉ có 1 màu Trắng duy nhất.