DxOMark  phát hành điểm số âm thanh cho phiên bản độc quyền Xiaomi CC9 Pro

DxOMark phát hành điểm số âm thanh cho phiên bản độc quyền Xiaomi CC9 Pro

Điện thoại 4-02-2020, 13:30

Theo nhóm DxOMark, điểm số âm thanh của Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition là 54 điểm. Đây là một số điểm tương đối thấp trong số các thiết bị mà họ đã thử nghiệm cho đến nay.