Xem quá trình sản xuất Ford Ranger Raptor ‘tóm gọn’ trong 90 giây

Xem quá trình sản xuất Ford Ranger Raptor ‘tóm gọn’ trong 90 giây

Media 28-07-2018, 15:37

Cùng khám phá quá trình sản xuất chiếc Ford Ranger Raptor đầu tiên tại Thái Lan.