Xem lại toàn bộ sự kiện ra mắt iPhone 8, 8 Plus, iPhone X chỉ trong 15 phút

Xem lại toàn bộ sự kiện ra mắt iPhone 8, 8 Plus, iPhone X chỉ trong 15 phút

Điện thoại 13-09-2017, 11:24

Đêm qua, nếu bạn không thể thức để xem trực tiếp sự kiện rất dài thì bây giờ, bạn có thể xem lại những ý chính của sự