Xem lại video đã Live Streams trên Instagram một cách dễ dàng

Xem lại video đã Live Streams trên Instagram một cách dễ dàng

Hệ điều hành 21-06-2017, 19:15

Mới đây người dùng đã có thể xem lại video Live Streams trên Instagram trước đó trong vòng 24h. Mời bạn tham khảo bài hướng dẫn sau đây.