Đánh giá nhanh Galaxy M30s: Bản nâng cấp toàn diện so với Galaxy M30

Đánh giá nhanh Galaxy M30s: Bản nâng cấp toàn diện so với Galaxy M30

Đánh giá điện thoại 19-09-2019, 13:00

Trên thực tế, Galaxy M30s thực chất là bản nâng cấp toàn diện hơn so với chiếc Galaxy M30 ra mắt trước đó. Từ cấu hình,