Xây dựng, phát triển TPTM cần trao, cấp quyền cho chính quyền các địa phương

Có thể nói Vương quốc Anh là một điển hình của quá trình chuyển đổi thành công các mô hình thành phố thông minh TPTM. Đây chính là hướng đi, xu hướng đúng đắn định hình tương lai của môi trường đô thị, mở ra cơ hội mới cho các doanh nghiệp DN và

Xây dựng "lá chắn" an toàn cho trẻ trên không gian mạng

Câu chuyện bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng không mới. Song vấn đề trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết khi đại dịch COVID-19 bùng phát khiến việc giảng dạy, học tập và vui chơi giải trí trực tuyến trở thành xu thế không thể đảo ngược. Điều này đặt