World Flipper sẽ phát hành ở cả khu vực Đông Nam Á

World Flipper sẽ phát hành ở cả khu vực Đông Nam Á

Game Mobile 17-10-2020, 07:02

Trò chơi World Flipper sẽ được phát hành quốc tế vào năm 2021, trong đó có cả thị trường khu vực Đông Nam Á.

menu
menu