DOTA 2: Vua khỉ tái xuất

DOTA 2: Vua khỉ tái xuất

Thế giới Games 12-09-2017, 15:38

Kể từ 7.06, Valve đã liên tục buff cho Mỹ Hầu Vương để cho hắn ta được trở lại với meta hiện tại. Và hắn giờ đang an