Volvo công bố việc tích hợp tất cả các dịch vụ di động của hãng dưới thương hiệu M mới

Volvo công bố việc tích hợp tất cả các dịch vụ di động của hãng dưới thương hiệu M mới

Tin Ô tô 5-07-2018, 13:49

Mới đây, Volvo đã chính thức công bố việc tích hợp tất cả các dịch vụ di động của hãng dưới thương hiệu M mới - M cũng