Hướng dẫn đăng ký dịch vụ lời nhắn thoại của Viettel

Hướng dẫn đăng ký dịch vụ lời nhắn thoại của Viettel

Thủ thuật 21-10-2019, 15:01

 Dịch vụ lời nhắn thoại của Viettel là một dịch vụ giúp cho chúng ta dễ dàng nghe lại những lời nhắn thoại của người