VinFast và cơn khát ô tô Việt

VinFast và cơn khát ô tô Việt

Tin Ô tô 25-09-2017, 14:17

Thương hiệu ô tô của Vingroup không chỉ hứa hẹn xây dựng một ngành công nghiệp cho Việt Nam, mà còn mở ra cơ hội sở hữu

VinFast và cơn khát ô tô Việt

VinFast và cơn khát ô tô Việt

Tin Ô tô 25-09-2017, 13:43

Thương hiệu ô tô của Vingroup không chỉ hứa hẹn xây dựng một ngành công nghiệp cho Việt Nam, mà còn mở ra cơ hội sở hữu