Năm 2020 có thêm 5 Bộ ngành, địa phương quan tâm tốt đến việc bảo đảm ATTT

Theo báo cáo mức độ an toàn thông tin ATTT mạng năm 2020 do Cục ATTT Bộ TTTT thực hiện, có 2 Bộ ngành là Ngân hàng nhà nước NHNN, Bộ Giao thông Vận tải GTVT và 7 địa phương được đánh giá quan tâm đến ATTT ở mức độ tốt thang điểm A, tăng thêm 5 đơn

An ninh mạng đóng vai trò nền tảng, hạn chế rủi ro cho kinh tế số

COVID-19 đã tạo ra một cơn địa chấn khi nhiều doanh nghiệp DN, dịch vụ bị gián đoạn và ngành ICT sẽ đóng vai trò lớn giúp kinh tế phục hồi. Trong đó, an ninh mạng đóng vai trò nền tảng, giúp hạn chế những rủi ro cho nền kinh tế số.