Bộ sản phẩm hỗ trợ chuyển đổi số toàn diện công tác văn phòng của MobiFone

Smart-Office là nền tảng chuyển đổi số CĐS cho doanh nghiệp DN, bao gồm nhiều ứng dụng hỗ trợ việc điều hành và quản trị nguồn nhân lực trong DN một cách hiệu quả.

Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các đơn vị chủ động ứng phó với bão Conson

Để ứng phó với cơn bão Conson có sức gió mạnh từ cấp 6 - 9 đang tiến về các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận và khu vực Bắc bộ, thực hiện nghiêm túc Công điện số 10-CĐ/TW ngày 7/9/2021 chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về