Vespa Los Angeles kỷ niệm 40 năm bộ phim “Elvira Mistrees of the Dark” bằng phiên bản đầy ma mị

Chi nhánh Vespa lại Los Angeles đã đánh dấu cột mốc 40 năm bộ phim “Elvira: Mistrees of the Dark” bằng một phiên bảng giới hạn với thiết kế ma mị đi kèm chữ ký nữ diễn viên chính Elvira.

Vespa Los Angles kỷ niệm 40 năm bộ phim “Elvira Mistrees of the Dark” bằng phiên bản đầy ma mị

Chi nhánh Vespa lại Los Angeles đã đánh dấu cột mốc 40 năm bộ phim “Elvira: Mistrees of the Dark” bằng một phiên bảng giới hạn với thiết kế ma mị đi kèm chữ ký nữ diễn viên chính Elvira.