Camera trước “đục lỗ” nên nằm ở đâu trên màn hình?

Camera trước “đục lỗ” nên nằm ở đâu trên màn hình?

Điện thoại 24-06-2019, 10:50

Bên cạnh đó, Huawei Nova 5i sắp ra mắt được cho là sẽ áp dụng công nghệ tương tự nhưng khoét lỗ ở góc trên bên trái,