Vườn thú đóng cửa 4 ngày để đàn khỉ khóc thương đồng loại

Vườn thú Camperdown Wildlife Centre ở Dundee, Scotland, sẽ mở lại vào hôm 4/1 sau 4 ngày đóng cửa để 10 con khỉ đuôi sư tử khóc thương đồng loại vừa chết, theo Mirror.