Ví MoMo lọt Top 50 công ty dẫn đầu của Fintech100 năm 2019

Ví MoMo lọt Top 50 công ty dẫn đầu của Fintech100 năm 2019

Tin tức ICT 8-11-2019, 18:40

Fintech100 năm 2019 là danh sách xếp hạng uy tín được thực hiện dựa trên đánh giá hoàn toàn độc lập bởi hai tổ chức tài