Tại sao trình duyệt ngốn RAM không phải là một điều xấu?

Tại sao trình duyệt ngốn RAM không phải là một điều xấu?

Tin tức ICT 7-12-2017, 16:11

Mình cũng đã từng thừa nhận rằng Google Chrome thật sự ngốn RAM, chỉ cần chạy ứng dụng là RAM chiếm lên đến 1.5 GB.