Hướng dẫn cách sử dụng Tocuh Bar cho người mới bắt đầu

Hướng dẫn cách sử dụng Tocuh Bar cho người mới bắt đầu

Thủ thuật 14-05-2020, 23:12

Ở các laptop, notebook phổ biến thì các hàng nút F1, F2,… đã trở nên quá quen thuộc. Apple đã bỏ đi các phím chức năng