Liệu điện thoại Ubuntu của Samsung có thật sự xuất hiện?

Liệu điện thoại Ubuntu của Samsung có thật sự xuất hiện?

Điện thoại 12-05-2013, 02:20

Ubuntu vẫn nổi tiếng là bản phân phối Linux chủ yếu dành cho máy tính để bàn dựa trên Debian GNU/Linux. Nhưng mới đây