LMHT: Tristana được chỉnh sửa lại trong bản cập nhật Chung Kết Thế Giới

LMHT: Tristana được chỉnh sửa lại trong bản cập nhật Chung Kết Thế Giới

Thế giới Games 11-09-2017, 15:33

Và có thể những xạ thủ khác sẽ còn được chỉnh sửa dài dài