Trải nghiệm nhanh camera Nokia 8: tác dụng của ống ZEISS

Trải nghiệm nhanh camera Nokia 8: tác dụng của ống ZEISS

Đánh giá điện thoại 1-10-2017, 20:10

Lumia từng là một tượng đài về máy ảnh điện thoại. Nhưng tượng đài đó đã ít nhiều bị mờ phai sau bao cuộc bể dâu. Mình