Trí tuệ nhân tạo được dùng để phân tích giới tính qua khuôn mặt

Trí tuệ nhân tạo được dùng để phân tích giới tính qua khuôn mặt

Điện thoại 22-09-2017, 13:56

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Standford (Mỹ) đã tạo ra trí tuệ nhân tạo có khả năng nhận diện và phân tích giới tính