Đánh giá nhanh thanh AirBar 13.3” dành cho MacBook Air 13.3

Đánh giá nhanh thanh AirBar 13.3” dành cho MacBook Air 13.3"

Thiết bị số 1-11-2017, 20:13

AirBar dành cho MacBook Air có thiết kể nhỏ gọn để đặt ngay dưới màn hình máy, che đi phần viền dưới và màu sắc cũng có