Apple TV 4K: Đem trải nghiệm iOS lên màn hình lớn với chất lượng 4K HDR

Apple TV 4K: Đem trải nghiệm iOS lên màn hình lớn với chất lượng 4K HDR

Thiết bị số 28-10-2017, 20:07

Apple TV 4K không hẳn là một đầu phát nội dung theo cách hiểu của người Việt chúng ta, vì thực chất nhiệm vụ của nó là