Toyota là thương hiệu xe hơi có giá trị nhất trên toàn cầu

Toyota là thương hiệu xe hơi có giá trị nhất trên toàn cầu

Tin Ô tô 30-05-2018, 22:18

Thậm chí, đây là năm thứ sáu liên tiếp Toyota dẫn đầu danh sách đặc biệt của Kantar Millward Brown, với giá trị thương