Toyota Hilux 2018 nâng cấp có đến 31 cấu hình cho thị trường Úc

Toyota Hilux 2018 nâng cấp có đến 31 cấu hình cho thị trường Úc

Xe cộ 22-09-2017, 13:22

Toyota HiLux 2018 đã đến Úc với 8 biến thể mới trong tổng số 31 cấu hình.