Toyota Frontlander 2022: Phiên bản đổi tên của Toyota Corolla Cross chính thức ra mắt

So với Toyota Corolla Cross ở Việt Nam, Frontlander 2022 dành cho thị trường Trung Quốc không chỉ khác biệt tên gọi mà còn được “thay da, đổi thịt”.

Toyota Frontlander 2022: Phiên bản đổi tên của Toyota Corolla Cross sắp được ra mắt

Ngoài việc đổi tên, Toyota Frontlander 2022 còn sở hữu thiết kế khác biệt so với Corolla Cross.