Monster Hunter World: Toàn bộ các loại kỹ năng trong game (phần 3)

Tiếp theo danh sách các Decorations trong Monster Hunter World, chúng ta hãy đến với những loại Decorations mạnh nhất của game.

Monster Hunter World: Toàn bộ các loại kỹ năng trong game (phần 2)

Hãy tiếp tục đến với các kỹ năng có thể có bằng cách gắn Decorations trong Monster Hunter World, đầu tiên là ở cấp độ 1 với các Decorations thông thường.

Monster Hunter World: Toàn bộ các loại kỹ năng trong game (phần 1)

Điểm khác biệt là kỹ năng độc quyền chỉ có thể sử dụng nếu bạn mặc đúng trang bị, còn kỹ năng tự do thì cứ có slot và Decorations là cứ thoải mái mà quẩy. Trong phần đầu tiên này hãy đến với các loại kỹ năng độc quyền từ trang bị trước.