Tim Draper: “Giá 1 Bitcoin sẽ tương đương với 250.000 USD vào năm 2022”

Tim Draper: “Giá 1 Bitcoin sẽ tương đương với 250.000 USD vào năm 2022”

Tiền điện tử 15-06-2018, 10:05

Khi được hỏi về quy định nào sẽ được đặt ra cho Bitcoinvà các altcoinbởi chính phủ, nhà tỷ phú trả lời rằng những người

Tim Draper: “1 Bitcoin sẽ tương đương 250,000USD năm 2022”

Tim Draper: “1 Bitcoin sẽ tương đương 250,000USD năm 2022”

Tiền điện tử 15-06-2018, 00:31

“Tôi không muốn bán Bitcoin của mình, cái tôi bán là gì? Chuyển từ crypto sang fiat giống như việc trao đổi vỏ sò sang