Thử nghiệm thả rơi iPhone 8 Plus và iPhone 7 Plus: Mặt lưng kính rất dễ vỡ

Thử nghiệm thả rơi iPhone 8 Plus và iPhone 7 Plus: Mặt lưng kính rất dễ vỡ

Công nghệ 23-09-2017, 13:31

Như các bạn đã biết, đặc điểm khác biệt lớn nhất của iPhone 8 Plus khi so iPhone 7 Plus chính là phần mặt lưng đã được