Thử nghiệm tính năng mới trên Zalo: gọi ngay từ danh bạ, không cần mở ứng dụng

Thử nghiệm tính năng mới trên Zalo: gọi ngay từ danh bạ, không cần mở ứng dụng

Thủ thuật 6-09-2017, 20:04

Zalo vẫn thường xuyên cập nhật nhiều tính năng mới cho 'bằng chị bằng em' như khoảnh khắc (giống với Instargram Story),