[CFL] Thêm vũ khí mới cho các cao thủ Rank

[CFL] Thêm vũ khí mới cho các cao thủ Rank

Game Mobile 6-07-2018, 15:10

FAMAS-S hiện là phiên bản duy nhất của súng FAMAS G1 trong CrossFire Legends với hỏa lực khá, xả đạn nhanh, rút