Năm 2019 tiếp tục chứng kiến một kỷ lục doanh số của Rolls-Royce

Năm 2019 tiếp tục chứng kiến một kỷ lục doanh số của Rolls-Royce

Tin Ô tô 15-01-2020, 15:10

Theo thống kê từ thương hiệu xe hơi 116 năm tuổi, 2019 tiếp tục chứng kiến một kỷ lục doanh số của Rolls-Royce, tương