Tesla Model S không vượt qua bài kiểm tra phanh khẩn cấp tự động

Tesla Model S không vượt qua bài kiểm tra phanh khẩn cấp tự động

Tin Ô tô 8-07-2018, 16:08

Hệ thống phanh khẩn cấp tự động đang nhanh chống trở thành một tính năng tiêu chuẩn trong mọi mẫu xe mới và là một tính năng phải kiểm tra để phép đi trên đường.