[CES 2020] Samsung giới thiệu T7 Touch - ổ cứng di động với đầu đọc vân tay tích hợp

[CES 2020] Samsung giới thiệu T7 Touch - ổ cứng di động với đầu đọc vân tay tích hợp

Thiết bị số 9-01-2020, 12:50

'Người dùng thường xuyên di chuyển giữa các dự án làm việc, vui chơi và muốn có thể mang theo nội dung của họ một cách