Những ứng dụng trả phí hữu ích đang giảm giá 100% trên Microsoft Store

Ứng dụng này sẽ giúp bạn quản lý các công việc cá nhân hay nơi bạn làm việc một cách dễ dàng. Thiết kế đơn giản, dễ sử dụng, đồng thời cho phép kết hợp với ứng dụng lịch mặc định trong hệ thống. Đây là ứng dụng Universal Windows Platform nên nó có

7 Ứng dụng đang giảm giá 100% trên Microsoft Store cho Mobile và PC

Ứng dụng này là sự kết hợp của ứng dụng bảo vệ màn hình và hình nền động.