Số hóa các dịch vụ điện năng hướng tới sự hài lòng của khách hàng

Những năm trở lại đây, Tổng Công ty Ðiện lực miền Nam EVNSPC đã triển khai đồng bộ các giải pháp, ứng dụng công nghệ hỗ trợ thông tin cho khách hàng, từng bước số hóa dịch vụ điện.

Phát hành bộ tem 100 năm sinh nhạc sỹ Lưu Hữu Phước

Năm 2021, kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, Bộ Thông tin và Truyền thông TTTT, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam quyết định phát hành bộ tem Kỷ niệm 100 năm sinh nhạc sĩ Lưu Hữu Phước 1921- 1989 gồm 01 mẫu.