Doanh nghiệp đồng lòng vượt COVID: Mệnh lệnh từ trái tim

Trong những bước ngoặt của đất nước, doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp tư nhân luôn là một lực lượng quan trọng góp phần vào sự bứt phá của nền kinh tế với tinh thần dân tộc, quyết tâm vì một Việt Nam hùng cường. Tinh thần ấy đã được phát

Những thông điệp ý nghĩa từ bộ tem thứ 2 về an toàn giao thông đường bộ

Bộ TTTT, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Tập đoàn VinGroup sẽ phát hành bộ tem An toàn giao thông đường bộ bộ 2 vào ngày 05/9/2021.