Tên gọi của iPhone mới khi ra mắt có sự thay đổi trước giờ G!

Tên gọi của iPhone mới khi ra mắt có sự thay đổi trước giờ G!

Điện thoại 10-09-2017, 09:46

'IPhone X” thiết bị mà hầu hết mọi người gọi là iPhone 8, đây là điện thoạ i mới trang bị màn hình OLED 5.8 inch. Máy