Giải thích các băng tần và thuật ngữ 5G: Millimeter wave, sub-6, low-band...

Giải thích các băng tần và thuật ngữ 5G: Millimeter wave, sub-6, low-band...

Tin tức ICT 8-12-2019, 08:50

5G New Radio là tên gọi của tiêu chuẩn được sử dụng để xây dựng mạng 5G. Bất cứ thứ gì bạn thấy ngày hôm nay được gọi