Southern Cross - Game hành động chặt chém bối cảnh tận thế độc lạ

Southern Cross - Game hành động chặt chém bối cảnh tận thế độc lạ

Game Mobile 17-08-2017, 09:54

Được biết, Southern Cross là một MMORPG thế giới mở rộng lớn lấy bối cảnh tận thế cùng đồ họa mới lạ.