Cận cảnh Sony Xperia 5: Flagship nhỏ gọn trong lòng bàn tay

Cận cảnh Sony Xperia 5: Flagship nhỏ gọn trong lòng bàn tay

Điện thoại 5-09-2019, 22:01

Khi phát triển thiết kế của Xperia 5, các chuyên gia của Sony đã gần như tạo ra một phiên bản khác của Xperia 1. Ở mặt