Đã có bản cập nhật Android 4.3 Jelly Bean cho Sony Xperia M

Đã có bản cập nhật Android 4.3 Jelly Bean cho Sony Xperia M

Điện thoại 27-03-2014, 00:50

Sony Xperia M bắt đầu nhận được Android 4.3 Jelly Bean.

menu
menu