Chim Sẻ Đi Nắng Và Hưng Nhổn | Solo Random Ngày 13/9

Chim Sẻ Đi Nắng Và Hưng Nhổn | Solo Random Ngày 13/9

Video Game 13-09-2017, 14:30

13h00 ngày 13/9/2017 Chim Sẻ Đi Nắng vs Hưng Nhổn. Một cuộc chiến rất nhiều người chờ đợi. Lâu rồi mới thấy Chim Sẻ