So sánh cấu hình “siêu phẩm” iPhone X với Galaxy Note 8 và Bphone 2017 Gold

So sánh cấu hình “siêu phẩm” iPhone X với Galaxy Note 8 và Bphone 2017 Gold

Điện thoại 13-09-2017, 03:02

   Sản phẩm tinh túy nhất của Táo Khuyết từ trước đến nay chính thức mang tên Apple iPhone X. Hãy cùng so sánh nhanh