Dòng cruiser Indian Scout đời 2020 sẽ có tổng cộng 5 phiên bản

Dòng cruiser Indian Scout đời 2020 sẽ có tổng cộng 5 phiên bản

Tin Xe máy 5-09-2019, 12:01

Là phiên bản kỷ niệm 100 năm của dòng Scout, chỉ có tổng cộng 750 chiếc Scout 100th Anniversary sẽ được sản xuất. Mọi