So sánh bộ Developer Transition Kit với Mac mini thế hệ hiện tại

So sánh bộ Developer Transition Kit với Mac mini thế hệ hiện tại

Máy tính 28-06-2020, 21:39

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sư thay đổi, Apple sử dụng các công nghệ như Rossetta 2 để cho phép các ứng dụng hiện đang được thiết kế để sử dụng trên bộ xử lý Intel có thể chạy trên chip ARM giống như các thiết kế của Apple.