Nâng cấp miễn phí Let's Encrypt SSL trên hệ quản trị ServerPilot

Nâng cấp miễn phí Let's Encrypt SSL trên hệ quản trị ServerPilot

Thủ thuật 17-04-2018, 17:02

Hôm nay TCN sẽ hưỡng dẫn các bạn cài đặt HTTPS (Let’s Encrypt) miễn phí trên hệ quản trị ServerPilot (Gói miễn phí - Bạn phải mất 10$ mỗi tháng để chi trả có các đặc quyền gói trả phí bao gồm HTTPS). Bài viết hưỡng dẫn dưới đây được sử dụng mã nguồn